Ustajnenie

Chcete mať každy deň pod „kontrolou“ vašich tátošov a nechcete strácať čas každodenným cestovaním na vidiek?

Chcete mať k dispozícii, keď je nečas, prší, sneži , či fúka vietor , krytú jazdiareň a tak sa v kľude a pohodlí venovať tréningovému jazdeniu a výcviku?

Pre majiteľov koní, ktorí bývaju v Bratislave, ponúkame ustajnenie v štandardných boxoch. Zabezpečujeme pravidelnú dennú starostlivosť ( udržiavane boxov, podstielanie a kŕmenie ).
Tí, ktorí majú záujem o prenájom štyroch a viac boxov, po dohode, poskytneme ako bonus samostatnú šatňu a sedlovňu.


Náš jazdecký  areál sa nachádza na Starohájskej ulici 35. Je lemovaný Kutlíkovou ulicou, Starohájskou ulicou a Dolnozemskou cestou. Od roku 2004 je areál vo vlastníctve spoločnosti ŠK DUNAJ, spol. s r.o.

Spoločnosť bola založená za účelom ďalšieho zvelaďovania jazdeckého areálu a pritiahnutia hlavne mládeže ku koníkom, jazdectvu a jazdeckému športu. Keďže nasím cieľom je umožniť rekreačné jazdenie pre rodiny s deťmi a mládež a  umožniť starostlivosť o koníkov, bolo nevyhnutné zveľadiť priestory stajní a okolia v našom areáli.

Vďaka výzve olympijského výboru Modernizácia športovej infraštruktúry sa nám to podarilo. Stajňu sme zrekonštruovali a tento projekt bol uskutočnený aj vďaka Slovenskému olympijskému a športovému výboru a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Boxy v ktorých sú ustajnené kone konečne spĺňajú normy Európskej únie, ich vnútorný priestor je z kvalitného materiálu ktorý zabraňuje zraneniu koní a jednoduché otváranie je bezpečné aj pre deti. V uličke medzi boxami sa dá kôň priviazať a široký priestor umožňuje ošetrovanie koňa v bezpečnej vzdialenosti.

Okrem toho sa podarilo urobiť aj klubovňu, v ktorej sa dá prezliecť, občerstviť, či oddýchnuť si v chladnejšom počasí. Vedľa nej je samostatný priestor na úschovu krmiva pre kone v uzavretej miestnosti, čo znemožňuje príchod hlodavcov do priestorov stajní.

Všetko vymenované nám umožňuje rozvíjať jazdectvo ako záujmovú, ale aj športovú činnosť. Starostlivosť o koníky spôsobuje ľuďom radosť. Je to pre nich určitý relax a odreagovanie od každodenných stresov. Prechádzka prírodou v sedle svojho koňa je pre mnohých tým najlepším oddychom a deti učí zodpovednosti a starostlivosti o živé zviera.